Primary Advertiser

אזרחים ותיקים - כל הזכויות שמגיעות לכם

בשיתוף מפעל הפיס

עודכן לאחרונה: 14.12.2022 / 15:59

מתעודות, דרך קצבאות ועד להטבות מס: הזכויות וההטבות שמגיעות לאזרחים ותיקים

זוג מבוגר בריאיון עם בחור צעיר. ShutterStock
הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק נבחנת לפי גובה הכנסות/ShutterStock

אזרחים ותיקים, בתקופת החיים החדשה שלפניכם, תוכלו להגשים חלומות, לממש תחביבים, להחליט אם להמשיך לעבוד או להתנדב, לטייל בעולם, לבלות עם המשפחה וליהנות מזכויות רבות המגיעות לכם, שלא תמיד אתם ובני משפחותיכם מודעים להם. רו"ח אליק גנדלמן מצוות מומחי המס בקבוצת Guideline ולורי ארבל מנהלת מוצר "כל עתיד" קבוצת Guideline, מציגים כמה מהזכויות וההטבות שמגיעות לאזרחים הוותיקים. לגזור ולשמור.

תעודת אזרח ותיק

נכון להיום, גיל הפרישה בישראל לנשים הוא 62.4 (בשנת 2023 גיל הפרישה לנשים יהיה 62.8) וגיל הפרישה לגברים הוא 67. עם הגיעכם לגיל הפרישה, הינכם זכאים לקבלת תעודת אזרח ותיק. בהצגת תעודה זאת תוכלו לקבל הטבות שונות כמו הנחות בתחבורה ציבורית, הנחות בבתי הקולנוע, תיאטראות, מופעים שונים, מסעדות והנחות בעמלות לבנקים. תעודת אזרח ותיק מונפקת על ידי המשרד לשיווין חברתי ותגיע לביתכם בדואר בסמוך לגיל הפרישה. ניתן לקבל מידע על הליך הוצאת תעודת אזרח ותיק דיגיטלית - עם תמונה - במוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשיווין חברתי בטלפון: 8840* (מענה בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 20:00)

או בדואר אלקטרוני: infovatikim@mse.gov.il

או להנפיק תעודה דיגיטאלית באופן עצמאי>>

קצבת אזרח ותיק

גברים ונשים אשר מבוטחים בביטוח הלאומי זכאים החל מגיל הפרישה (62.4 לנשים, גיל 67 לגברים) לקבל קצבת אזרח ותיק בכפוף למבחן הכנסות (מעבודה, הון וכדומה). מגיל 70 קצבת אזרח ותיק הינה זכאות חובה והיא מתקבלת ללא תלות בהכנסות האזרח הוותיק או מצבו הכלכלי.

גובה קצבת אזרח ותיק הבסיסית, נכון לשנת 2022, עומד על 1,596 שקלים ליחיד. סכום קצבת הזקנה כולל את סכום הקצבה הבסיסית ותוספות לפי מספר השנים שבהן האזרח עבד (על כל שנת עבודה כשכיר / עצמאי מקבלים 2% תוספת ותק עד 25 שנות עבודה, כלומר תוספת מרבית - 50%. לכן, כל מי שצבר מעל 25 שנות ותק בעבודה יקבל קצבת אזרח ותיק בגובה 2,398 שקלים), וכן תוספת עבור "תלויים" החיים עמו - בן זוג וילדים. בגיל 80 שיעור קצבת האזרח הוותיק הבסיסית, נכון לשנת 2022, עולה לסכום של לפחות 1,686 שקלים ללא תוספת ותק.

כיצד הכנסה מעבודה משפיעה על גובה קצבת הזקנה?

בין גיל פרישה (67 לגבר, 62.4-65 לאשה) לגיל הזכאות (גיל 70) - תקופה שמכונה "הגיל המותנה", הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק נבחנת לפי גובה הכנסות. כלומר, למי שישנן הכנסות מעבודה כשכיר או מעסק כעצמאי או שיש לו הכנסות פסיביות כגון הכנסה משכר דירה או דיבידנד (למעט הכנסה מפנסיה ממעסיק) - זכאותו לקבלת קצבת אזרח ותיק תיבחן בגילאים האלה. חשוב לדעת כי קיימות תקרות הכנסה אותן קבע הביטוח הלאומי -

· נכון לשנת 2022, מי שהכנסתו החודשית מעבודה בלבד (ברוטו) נמוכה מ-6,749 ₪ ולא יותר מ-10,472, יהיה זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה. הכנסות מעל 6,749 ₪ ולא יותר מ-10,472 ₪ יזכו בקצבת אזרח ותיק חלקית (מקוזזת) או לחילופין במתן תוספת של 5% בגין כל שנה בה אזרח ותיק העדיף שלא לקבל את הקצבה החלקית.

· למי שמשתכר מעל 10,472 ₪ בחודש לא תינתן קצבה והוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור 5% לקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה שלו נדחה בגלל הכנסות מעבודה.

· חשוב לדעת - בשנת 2023 סכום ההכנסה שבגינה לא יחול קיזוז בקצבת האזרח הוותיק - יעלה ויהיה בשיעור 7,750 ₪ ליחיד. לבדיקת גובה קצבת הזקנה לו את/ה זכאי/ית יש לבקר באתר הביטוח לאומי.

· היות והסכומים לעייל משתנים בכל שנה קלנדרית, ומבחני ההכנסה עשויים להיות שונים כאשר מדובר בבני זוג או כאשר סוג ההכנסה הוא אינו כתוצאה מהכנסות משלח יד - מומלץ לבדוק את זכאותכם לקבלת קצבה עם הכנסה במוקד 8840* של המשרד לשוויון חברתי.

· נכון לשנת 2022, מי שהכנסתו החודשית מעבודה בלבד (ברוטו) נמוכה מ-,7496 ₪, יהיה זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה. הכנסות מעל 6,749 ₪ ולא יותר מ-10,472 ₪ יזכו בקצבת אזרח ותיק חלקית (מקוזזת) או לחילופין במתן תוספת של 5% בגין כל שנה בה אזרח ותיק העדיף שלא לקבל את הקצבה החלקית.

· למי שמשתכר מעל 10,472 ₪ בחודש לא תינתן קצבה והוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור 5% לקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה שלו נדחה בגלל הכנסות מעבודה.

· חשוב לדעת - בשנת 2023 סכום ההכנסה שבגינה לא יחול קיזוז בקצבת האזרח הוותיק - יעלה ויהיה בשיעור 7,750 ₪.

· היות והסכומים לעייל משתנים בכל שנה קלנדרית, ומבחני ההכנסה עשויים להיות שונים כאשר מדובר בבני זוג או כאשר סוג ההכנסה הוא אינו כתוצאה מהכנסות משלח יד - מומלץ לבדוק את זכאותכם לקבלת קצבה עם הכנסה במוקד 8840* של המשרד לשוויון חברתי.

חברים מבוגרים מחובקים. ShutterStock
קצבת סיעוד מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, אשר מתגוררים בביתם וזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות/ShutterStock

קצבת סיעוד

קצבת סיעוד מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, אשר מתגוררים בביתם וזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות כמו להתלבש, לאכול, להתרחץ ועוד. קיימות 6 רמות שונות של זכאות לקצבת סיעוד, הנקבעות בהתאם ליכולת התפקוד של האזרח הוותיק. יש לבדוק באתר הביטוח הלאומי את זכאותכם לקבלת קצבת סיעוד.

הטבות מס

לפי דיני המס בישראל, שיעור המס על הכנסה נקבע לפי מדרגות מס. מדרגות המס מחושבות לפי הכנסה מיגיעה אישית (הכנסה שאדם מקבל בגיל עבודתו) והכנסה שאינה מיגיעה אישית, המכונה גם הכנסה פאסיבית (למשל הכנסה שמקורה בנדל"ן). החל מגיל 60, המס על הכנסה פסיבית הינו החל ממדרגת 10% (במקום 31%). בנוסף, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, מגיל 60 ומעלה ישנו פטור ממס על "קצבה מוכרת" - קצבה שהמקור שלה הוא בתשלומים ששולמו בגינם מס. החל מגיל הפרישה, אם הנכם זכאים לקצבת זקנה, תקבלו פטור מדמי ביטוח על הכנסה פסיבית, פטור חלקי על "קצבה מזכה" כהגדרתה בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, פטור חלקי על "קצבה אחרת" כהגדרתה בסעיף 9ב לפקודת מס הכנסה, פטור חלקי על הכנסה מהשכרת נכס ששימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית (למי שנולד לפני 1/1/1948), והטבות מס על ריבית או רווחים מתכנית חסכון בחברת ביטוח -(למי שנולד לפני 1/1/1948). בנוסף, תהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגין בן זוג ללא הכנסה, ולקבלת פטור על משיכת כספי קרן השתלמות לאחר 3 שנים במקום 6 שנים.

מהן ההשלכות של עבודה בפנסיה על הפרשות לפנסיה?

אם החלטתם לעבוד בפנסיה אצל מעסיק חדש, אז חשוב שתדעו כי צו הרחבה לפנסיה חובה, פוטר מעסיק מלבטח עובד חדש שהתקבל לאחר שהגיע לגיל פרישת חובה (67) ומקבל קצבת פנסיה למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. עובד שממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק גם לאחר גיל פרישת חובה (67), זכאי לזכויות סוציאליות שלהן היה זכאי בטרם הגיע לגיל פרישת חובה ויהיה זכאי להמשך הפקדות לפנסיה מהמעסיק.

ההטבות השונות שאתם זכאים להן

אזרחים ותיקים שמלאו להם 72, זכאים להנחה של 10% בגין רכישת תרופות הנכללות בסל הבריאות. אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה (הידועה בשם 'השלמת הכנסה'), וקצבת זקנה לנכה, זכאים להנחות עבור שירותים רפואיים. יש לבדוק את התנאים ושיעור ההטבות עם קופת החולים בה אתם חברים.
בהצגת תעודת אזרח ותיק, הנכם זכאים להנחה של 50% עבור נסיעה בתחבורה ציבורית.
אזרחים ותיקים בני 75 ומעלה זכאים לפטור מתשלום דמי נסיעה בתחבורה הציבורית (כולל רכבת ישראל, אוטובוסים, רכבת קלה ומטרונית) וזאת באמצעות עדכון כרטיס הרב קו שברשותם בזכאות: "אזרח ותיק 75+"
אזרחים ותיקים העומדים בתנאים שונים, זכאים להנחה של 50% בתשלום החשמל בצריכה של 400 קוט"ש ראשונים חודשיים.
אזרחים ותיקים העומדים בתנאים שונים, זכאים לתוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. אזרחים ותיקים העומדים בתנאים שונים זכאים להנחה בגובה 30% מתשלום הארנונה עבור 100 מ"ר הראשונים בדירה.
אזרחים ותיקים העומדים בתנאים שונים זכאים לסיוע עבור תשלום שכר דירה ולקבלת סיוע בהחזר משכנתא.
אזרחים ותיקים זכאים להטבות והנחות במוסדות תרבות, תיאטראות, בתי קולנוע, מוזיאונים ואתרי תיירות שונים.

לקבלת מידע מפורט על הזכויות וההטבות השונות, מומלץ ליצור קשר עם המשרד לשיווין חברתי במוקד לפניות אזרחים ותיקים שמספרו 8840* (המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08.00 ועד 20.00). מומלץ לעיין בחוברת זכויות הדיגיטלית

אזרח ותיק, מחפש עבודה? למגוון משרות מותאמות הקלק כאן

בשיתוף מפעל הפיס

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully